Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

E-dziennik

Rodzicom naszych uczniów udostępniamy dziennik w formie elektronicznej.

Każdy rodzic lub prawny opiekun dziecka może otrzymać dostęp do programu Librus.

Hasło oraz Login do dziennika rodzice otrzymują od wychowawcy klasy.