Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, 41-936 Bytom ul. Suchogórska 98
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

Dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35,
mail: iod_edu@um.bytom.pl

 

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWA CYWILNOPRAWNA – kliknij

2. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA POZOSTALI PRACOWNICY – kliknij

3. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIK SAMORZĄDOWY – kliknij

4. KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA NAUCZYCIELE – kliknij
 
5. KLAUZULA INFORMACYJNA – FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – kliknij
 
6. KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY – kliknij
 
7. KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNA – kliknij
 
8. KLAUZULA INFORMACYJNA – STRONA INTERNETOWA – kliknij
 
9. KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC OPIEKUN PRAWNY UCZNIOWIE – kliknij
 
10. KLAUZULA INFORMACYJNA – DZIENNIK ELEKTRONICZNY – kliknij
 
11. KLAUZULA INFORMACYJNA – YouTube – kliknij
 
12. KLAUZULA INFORMACYJNA – Facebook – kliknij
 
13. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING – kliknij
 
14. KLAUZULA INFORMACYJNA – ŚWIETLICA – kliknij
 
15. KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 14 – DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA UCZNIA ZE ŚWIETLICY – kliknij
 
16. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIK – kliknij
 
17. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZEŃ – kliknij
 
18. KLAUZULA INFORMACYJNA – PPK – kliknij
 

19. PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – kliknij