Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Szkoła dostępna dla wszystkich

 

Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki realizują nowy projekt edukacyjny "Szkoła dostępna dla wszystkich" , w którym także bierze udział nasza szkoła. W trakcie działań planowane jest dotarcie nawet do 30 tys. dzieci.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów - pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych oraz logopedów. Uzyskają oni wiedzę w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

Działania te będą ukierunkowane na zapewnienie poczucia wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz budowanie przyjaznego klimatu w klasie i szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.