Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Rozwój Czytelnictwa 2.0

Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - informacja na stronie:

https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025-edycja-2023

Nasza szkoła skorzystała z dofinansowania w wysokości 12000,00 zł

co wraz z wkładem własnym Gminy w wysokości 3000,00 zł pozwoliło

na zakup książek/elementów wyposażenia biblioteki za kwotę 15000,00 zł.