Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

PCK

Polski Czerwony Krzyż

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Szkolne Koło PCK jest organizacją o dużych tradycjach. Działa w naszej szkole od wielu lat. Pierwszym opiekunem szkolnego koła PCK była pani Urszula Lewandowska, później pani Kornelia Matysiok, a obecnie p. Wioletta Kościelny. Tematem nadrzędnym jest propagowanie zdrowego stylu życia i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. W ramach akcji PCK uczniowie biorą udział w zajęciach o tematyce zdrowotnej, a także w różnych konkursach, w których mogą wykazać  się swoimi zdolnościami i wiedzą. Tradycją w naszej szkole są akcje charytatywne pod hasłem „Okaż serce innym” mające na celu zbiórki zabawek, odzieży oraz żywności długoterminowej dla najbiedniejszych mieszkańców Bytomia. Wychowankowie świetlicy przygotowują również kartki świąteczne dla najmłodszych pacjentów szpitali, czy tez dla podopiecznych Domu Seniora. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu akcjach. Do Szkolnego Koła PCK może należeć każdy uczeń jeśli tylko ma potrzebę niesienia pomocy w myśl powiedzenia: „Pomaganie jest dziecinnie proste”.