Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Klub wolontariatu

Nauczyciele prowadzący klub – pani Agnieszka Wyszomierska i pani Ewelina Zając

Zdaniem ekspertów wolontariat rozwija postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest okazją do poszukiwania autorytetów, buduje świat wartości, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, angażuje w ciekawe inicjatywy, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, daje poczucie dobrze spełnionego czasu, robienia czegoś dobrego i ważnego.

Grupa uczniów naszej szkoły angażuje się już od dłuższego czasu w różnego rodzaju inicjatywy mające charakter charytatywny i noszących znamiona pracy wolontariackiej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom założyliśmy SKW celem skoordynowania działań i wspierania dzieci w skutecznej realizacji ich pomysłów.

Przykładowe działania Szkolnego Wolontariatu:

– organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych.

- Projekt „Adoptuj z sercem”. Jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Pomocą objęte są dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej a nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają na miejscu misjonarze, wolontariusze, składając coroczny raport. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z Fundacją Kasisi w Zambii. W ramach projektu adoptowaliśmy Elizabeth. Minimalny koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie to 50 zł, w związku z tym organizujemy zbiórki i kiermasze. Kilku wolontariuszy podjęło się również adopcji duchowej, która polega na modlitwie w intencji adoptowanych dzieci.

– kampania społeczna upowszechniająca wiedzę na temat problemów i potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu.

Wierzymy, że nasza praca spotka się nie tylko ze zrozumieniem i wsparciem społeczności szkolnej ale także rodziców, opiekunów i całej społeczności lokalnej.

- Współpraca z Domem Seniora Dolomity w Bytomiu. Co roku wolontariusze odwiedzają podopiecznych Domu Seniora Dolomity w Bytomiu. Uczniowie przygotowują program artystyczny przypominający betlejemskie wydarzenia i razem z seniorami śpiewają kolędy. Obdarowują seniorów własnoręcznie wykonanymi prezentami. Dzieci mogą zetknąć się z realiami życia seniorów, zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi. Oswajają się ze starością i uwrażliwiają na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. Kontakt z seniorami pomaga dzieciom w nauce zachowań prospołecznych.

 

Artykuły