Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia w szkołach, w której członkowie realizują cele i zadania Ligi na terenie swojego działania. Głównym celem Ligi jest społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Do Szkolnego Koła LOP należy 60% uczniów. Świadczy to o zrozumieniu problemów ochrony przyrody i chęci aktywnego działania. Na lekcjach przyrody, w ramach ścieżki ekologicznej, na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczymy się jak postępować, aby żyć zdrowo i w czystym środowisku. Omawiamy problemy związane z wpływem człowieka na wodę, glebę i powietrze. Co roku we wrześniu bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata. Zwracamy uwagę na segregację śmieci oraz problem spalania nie tylko liści, ale przede wszystkim tworzyw sztucznych. Spalanie torebek foliowych, plastików, kolorowych czasopism zwiększa możliwość zachorowania na nowotwory. Rozmawiając z rodzicami, krewnymi członkowie LOP stają się krzewicielami zachowań proekologicznych w swoich środowiskach. Bierzemy również udział w ogólnopolskim konkursie dotyczącym zbierania baterii, które wyrzucane do śmieci stają się źródłem zanieczyszczeń gleby i wody. Wszelkie informacje dotyczące naszego środowiska, piękna przyrody i jej ochrony umieszczamy na ściennej gazetce szkolnej. Dbamy również o zwierzęta -pomoc w okresie zimowym, dokarmianie ptaków itp. Przygotowujemy się również do konkursów ekologicznych. 

Opiekun – nauczyciel przyrody RENATA WOLNY